Bes Pavilion / H&P Architects

Thiết kế: H&P Architects
Chức năng: không gian cộng đồng
Địa điểm: Hà Tĩnh, Việt Nam
Kiến trúc sư: Đoàn Thanh Hà, Trần Ngọc Phương
Nhà thầu: HPA Vietnam jsc
Diện tích: 123 m2
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Trần Tuấn Trung, Trần Ngọc Phương

Bes_Pavilion_HPA_08

Bes_Pavilion_HPA_01

Bes_Pavilion_HPA_02

Bes_Pavilion_HPA_04

Bes_Pavilion_HPA_05

Bes_Pavilion_HPA_03

Bes_Pavilion_HPA_06

Bes_Pavilion_HPA_07

Bes_Pavilion_HPA_09

Bes_Pavilion_HPA_10

Share Button