Khách sạn J.W.Marriott Hà Nội / Carlos Zapata Studio

Thiết kế: Carlos Zapata Studio
Chức năng: khách sạn
Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội.
Diện tích khu đất: 78.727 m2
Chủ đầu tư: Bitexco Group
Thời gian hòan thành: 2013

IMG_3747_16x9

DSC_7265

DSC_7092

MarriottHotelHN21358941708

DSC_8693

E:MarriottDRAWINGSSHEETA-050 Layout1 (1)

E:MarriottDRAWINGSSHEETA-100 A_100 (1)

E:MARRIOTTDrawingsSheetA-202 Work (1)

E:MARRIOTTDrawingsSheetA-203 Work (1)

G:Projects�708 MarriottSheets100% CONSTRUCTION DOCUMENTSA-3

G:Projects�708 MarriottSheets100% CONSTRUCTION DOCUMENTSA-3

C:Documents and SettingsAdministratorDesktopBBBBBA-472 Work

C:Documents and SettingsAdministratorDesktopBBBBBA-474 Work

Share Button