Nguyễn Minh Hòa

Nguyen Minh Hoa[Đề cử năm 2014 / Tác giả sách & ấn phẩm kiến trúc của Năm 2014] Các cuốn sách do PGS.TS Nguyễn Minh Hòa chủ biên gồm có cuốn “Đô Thị học: Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn” – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2012 và cuốn “Vùng đô thị Châu Á và TP. Hồ Chí Minh” – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008 cùng rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

PGS. TS Nguyễn Minh Hòa:

– Trưởng khoa Đô thị học và Quản lý đô thị – Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
– Tiến sĩ – Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Matxcơva
– Sau Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị – Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Philippines

PGS. TS Nguyễn Minh Hòa đã tập hợp các bài viết liên quan đến lý thuyết và thực tiển nghiên cứu về đô thị học trong hơn 20 năm nghiên cứu về đô thị, thành tác phẩm “Đô thị học: Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn”, phục vụ sinh viên và các nhà nghiên cứu đô thị. Trong tác phẩm này, tác giả cung cấp các kiến thức nền tảng của đô thị học, cách tiếp cận, kiểu tư duy của Đô thị học khi nghiên cứu lý thuyết cũng như thực hành trong thực tiễn và hơn thế nữa chúng có ý nghĩa nhất định khi được tác giả xem xét trong những bối cảnh cụ thể của quốc tế, quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh.

Do thi hoc

Share Button