- Ashui Awards

Ashui Awards

Daikin Việt Nam

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Am House (Công trình của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm) Là thành viên của nhà sản xuất điều...

Etis Việt Nam

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Organic Cafe (Công trình của Năm, Nội thất của Năm) Công ty TNHH ETIS Việt Nam chính thức được thành lập vào năm...

NKC Consultancy

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Jakob Factory (Công trình của Năm, Xây dựng Xanh của Năm) NKC CONSULTANCY CO. LTD. là một Công ty Tư vấn Thiết kế...

BetonLab

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Am House (Công trình của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm) Betonlab là nhà thầu thi công chuyên nghiệp...

Galaxy Lighting

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: O2 Coffee (Công trình của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nội thất của Năm) Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ...

Glass Curtain SEA

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Dạ House (Nhà ở của Năm) Hệ cửa kính xếp trượt không khung Glass Curtains® ra mắt đầu tiên ở Châu Âu vào...

Landco Corporation

Tham gia dự án được đề cử chính thức năm 2020: Organic Cafe (Công trình của Năm, Nội thất của Năm) LANDCO được thành lập từ năm 2001 là nhà thầu chuyên nghiệp hoàn...