Pham Thuy Linh 1

Phạm Thùy Linh (bên trái), giải Nhất giải thưởng Loa Thành 2014

Share Button