Tagged: Naman Spa

Naman Spa / MIA Design Studio

• Địa điểm công trình: Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng • Công ty thiết kế: MIA Design Studio • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và...