The Nest / a21studĩo

Thiết kế: a21studĩo
Chức năng: nhà ở
Địa điểm: Thuận An, Việt Nam
Diện tích: 40 m2
Năm xây dựng: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

The_Nest_a21studio_01

The_Nest_a21studio_07

The_Nest_a21studio_06

The_Nest_a21studio_02

The_Nest_a21studio_03

The_Nest_a21studio_04

The_Nest_a21studio_09

The_Nest_a21studio_13

The_Nest_a21studio_11

The_Nest_a21studio_15

The_Nest_a21studio_16

The_Nest_a21studio_17

The_Nest_a21studio_18

Share Button