Bảo tàng Thế giới Cà phê / a21studĩo

 

  • Địa điểm xây dựng: đường Nguyễn Đình Chiểu, Buôn Ma Thuột
  • Thiết kế: a21studĩo
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên
  • Năm dự kiến hoàn thành: 2019

Bảo tàng Thế giới Cà phê là một bảo tàng của tương lai sống động trong cách trưng bày, triển lãm; có Không gian triển lãm tương tác với khách tham quan cùng những trải nghiệm tham quan với ngũ quan (nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm); Là nơi thẩm thấu các giá trị đương đại và tiếp biến của đời sống không đóng mình vào với khái niệm “bảo tàng” theo cách tư duy cũ. Ở đây có không gian triển lãm mang tính Mở: mở rộng cho các hoạt động về Thân – Tâm – Trí với giá trị cốt lõi là Tinh thần Cà phê, mở mang tư tưởng, tri thức và tầm nhìn.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là sự kết hợp giữa cảm hứng bản địa và triết lý kiến trúc của Trung Nguyên – thiết kế tối ưu các cấu phần của sự sống, được định hình trên nền tảng xây dựng hướng đến là bảo tàng di sản văn hóa cà phê toàn cầu, điểm khác biệt và đặc sắc của bảo tàng chính là một bảo tàng sống về văn hóa cà phê toàn cầu và một bảo tàng ảo giới thiệu hình ảnh hiện vật liên quan đến cà phê của thế giới.

Sự tổ hợp của các khối nhà dài tựa như sự giao thoa của những tiếng chuông góp phần định hình không gian trưng bày bảo tàng, không gian triển lãm, không gian thư viện ánh sáng, không gian thưởng lãm cà phê, không gian hội thảo và đào tạo về chuyên ngành về cà phê. Các không gian này được nối kết với các không gian mang tính mở trong công viên cà phê.

 

Share Button