Cụm công trình Café & Nhà hàng tiệc cưới Kontum Indochine / Vo Trong Nghia Architects

Thiết kế: Vo Trong Nghia Architects
Chức năng: nhà hàng cà phê – hội trường tiệc (banquet hall)
Địa điểm: Kontum, Việt Nam
Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa
Nhà thầu: Wind and Water House JSC, Truong Long JSC
Diện tích: 551 m2 (cà phê) + 5.524 m2 (hội trường tiệc)
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

KTW_site

volumetric_dezeen

 

Kontum Indochine Café

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_01

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_02

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_03

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_04

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_05

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_06

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_07

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_09

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_08

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_10

Kontum_Indochine_Cafe_VoTrongNghiaArchitects_11

 

Nhà hàng tiệc cưới Kontum Indochine

KIW03

KIW02

KIW15

KIW04

KIW09

KIW06

KIW08

KIW11

KIW12

KIW13

KIW14

KTW_Plan1F

KTW_Plan2F

KTW_Plan3F

130907crosssection_300_dezeen

Share Button