Hoàng Đạo Kính

Hoàng Đạo Kính

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

- Sinh năm 1941 tại Hà Nội

- Học trung học, đại học kiến trúc và bảo vệ luận án về bảo tồn tại Moscow, Nga.

- Công việc chính: Bảo tồn di sản văn hóa; chủ trì và tham gia nghiên cứu, thiết kế, trùng tu nhiều di tích ở các địa phương, đặc biệt ở Hà Nội, Huế và Hội An, các di tích văn hóa Chăm, các di tích ở Mông Cổ và Ba Lan. Dạy học tại các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc TPHCM và các cơ sở đào tạo khác.

- Sách đã in: “Kiến trúc Đông Dương” (viết chung, tiếng Nga) – NXB Xây dựng, 1988; “Di sản văn hóa – bảo tồn và trùng tu” – NXB Văn hóa Thông tin, 2002; “Ngõ phố người đời” – NXB Văn học, 2008.

Share Button