Kontum Indochine Wedding Restaurant / Vo Trong Nghia Architects

Thiết kế: Vo Trong Nghia Architects
Chức năng: hội trường tiệc (banquet hall)
Địa điểm: Kontum, Việt Nam
Thời gian xây dựng: 07/2013
Diện tích: 5,524 m2
Chủ đầu tư: Truong Long JSC
Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa
Thi công: Truong Long JSC + Wind and Water House JSC
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

KIW03

KIW02

KIW15

KIW04

KIW09

KIW06

KIW08

KIW11

KIW12

KIW13

KIW14

KTW_site

KTW_Plan1F

KTW_Plan2F

KTW_Plan3F

130907crosssection_300_dezeen

volumetric_dezeen

Share Button