Lê Như Ngà

KTS Lê Như NgàKTS Lê Như Ngà – Trưởng nhóm Kiến trúc sư tình nguyện (YP) Chương trình hành động cộng đồng (ACCA) hợp tác giữa Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên Minh Quyền nhà ở Châu Á.

• 2008: Tôt nghiệp đại học Kiến trúc Hà Nội.
• 2008-2011: Làm việc tại Công ty Kiến trúc HAAI – Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời tham gia với vai trò là tình nguyện viên nhóm YP.
• 2011-2013: Là Trưởng nhóm Kiến trúc sư tình nguyện (YP) Chương trình hành động cộng đồng (ACCA) hợp tác giữa Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và Liên Minh Quyền nhà ở Châu Á.

Chương trình hành động cộng đồng ACCA đã xây dựng thành công một mạng lưới cộng đồng nghèo tại các đô thị, các cộng đồng liên kết với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong để từ đó tìm ra phương pháp hiệu quả đề giải quyết vấn đề khó khăn của mỗi cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững. KTS Lê Như Ngà cùng với nhóm kiến trúc sư tình nguyện (YP) đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc kết nối thành công mạng lưới này và cũng kết nối thành công giữa cộng đồng với chính quyền địa phương và các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Mục tiêu hoạt động:

• Hỗ trợ các cộng đồng nghèo tự giải quyết các vấn đề khó khăn bằng phương thức đoàn kết, phát huy sáng kiến của cộng đồng;
• Tạo lập mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo.

Phương pháp tiếp cận:

• Tập trung vào nguồn nội lực bên trong của mỗi một cộng đồng;
• Khơi dậy những khả năng và những thành công đã có của mỗi cộng đồng để họ có thể tự lập kế hoạch và giải quyết những vấn đề chung của cả cộng đồng;
• Liên kết các cộng đồng tạo thành mạng lưới liên kết chia sẻ kinh nghiêm cũng như nguồn lực để cùng khắc phục khó khăn và phát triển.

Share Button