Nguyễn Duy Thanh (1)

KTS Nguyễn Duy ThanhKTS Nguyễn Duy Thanh:
- Cử nhân kiến trúc- Đại học Xây Dựng
- Thạc sĩ kiến trúc- Đại học Xây Dựng
- Kiến trúc sư trưởng Văn phòng kiến trúc 1+1>2 (2008-nay)

Giải thưởng:

- Giải nhất đồ án tốt nghiệp kiến trúc quốc gia (giải Loa Thành)- Đồ án ” Nhà ở và các không gian công cộng: Nghiên cứu và giải pháp”- 2008
- Giải sáng tạo kiến trúc- Hội kiến trúc sư Việt Nam- 2008
- Giải thưởng sáng tạo trẻ- Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam- 2008
- Học bổng của Bộ Giáo Dục- 2003-2008
- Giải nhì cuộc thi thiết kế quy hoạch “Hồ Gươm và các vùng phụ cận” (Không có giải nhất)- 2009
- Chứng nhận khóa học “Tre và cộng đồng bền vững” bởi Liên minh Châu Á về quyền nhà ở, Philippines- 2010
- Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 với công trình “Nhà cộng đồng Suối Rè”
- Giải thưởng FuturArc Green Leadership-2011
- Giải thưởng Hồ Chí Minh của Ban tuyên truyền Trung ương- 2011
- Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam- 2011
- Giải Kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam- 2012
- Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2012 với dự án “Chung cư mỏng- hiệu quả sử dụng năng lượng”

Công trình (Cộng đồng):

- Nghiên cứu khoa học sinh viên “Ki ốt linh hoạt trong không gian cộng đồng Hà Nội”- 2007
- Tham gia nhóm Nghiên cứu vật liệu địa phương 1+1>2 (2007-nay)
- Nhà cộng đồng Suối Rè – 2010
- Nhà cộng đồng Tả Phìn- 2011
- Tham gia chương trình H&U (Nhà ở và Đô thị) bởi Hiệp hội các trường kiến trúc và trường Đại học Xây dựng – 2009
- Nhà khách cộng đồng người Dao- Quản Bạ- Hà Giang- 2013

Share Button