Quy trình thiết kế tích hợp, ứng dụng công nghệ mô phỏng năng lượng / edeec

Sau hơn 5 năm hoạt động lặng lẽ của một số thành viên chủ chốt Edeec với tư cách chuyên gia tại các dự án liên quan tới hiệu quả năng lượng và công trình xanh, như dự án sửa đổi quy chuẩn năng lượng công trình của IFC – Tập đoàn Tài chính Quốc tế do Nhóm Ngân hàng thế giới tài trợ, “Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam – VCEP” do USAID tài trợ, chương trình quy chuẩn năng lượng UNDP và Bộ Xây dựng. Nhóm kỹ thuật đã từng tham gia các dự án trên quyết định tăng cường hoạt động nhằm mở rộng việc phổ biến những thay đổi tích cực cho các công trình tại Việt Nam. Bằng cách ứng dụng các thành quả nghiên cứu tiên tiến trong các dự án phi chính phủ, hoạt động trên nền tảng pháp lý là công ty Edeec, theo định hướng sử dụng năng lượng hiệu quả, tối ưu thiết kế trong kiến trúc và kỹ thuật năng lượng để đem lại hiệu quả đầu tư tốt hơn so với mức trung bình.Thậm chí công trình tiết kiệm năng lượng, công trình xanh có thể giảm được chi phí đầu tư ban đầu nhờ vào các tính toán tối ưu hóa chuyên sâu.

Để đạt được mục tiêu trên, nhóm giải pháp năng lượng công trình của Edeec đề xuất ứng dụng quy trình thiết kế tích hợp, kết hợp với công nghệ mô phỏng năng lượng nhằm tối ưu hóa quá trình thiết kế và phân phối đầu tư.

thietketichhop_Edeec
Share Button