Sân chơi – Vườn cộng đồng Tân Mai / ThinkPlaygrounds, HealthBridge, Phường Tân Mai

TPG-proposal-for-Tan-Mai-2-2-A2-public-spaces-201911-to-Ashui

 

Thiết kế sân chơi và vườn cộng đồng tại Khu 2 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau khi tổng hợp hiện trạng, ý kiến và thiết kế của cộng đồng, nhóm thiết kế đưa ra ý tưởng: Cải tạo thành một phần vườn cộng đồng, một phần không gian sân chơi và thể thao cho dân cư.

[ xem slide ở trên ]

 

Share Button