Tagged: Vo Trong Nghia Architects

VoTrongNghia_wNw-700x700

Võ Trọng Nghĩa

Kiến trúc sư Danh dự 2013 (KTS Võ Trọng Nghĩa đã giành danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm 2012″, năm nay anh tiếp tục sáng tác nhiều công trình mới và nhận được...