Vũ Hoàng Sơn & Vũ Hoàng Hà

Đồng sáng lập và kiến trúc sư trưởng Văn phòng VUUV.

KTS Vũ Hoàng Sơn:
– Thạc sĩ Kiến trúc bền vững, Đại học Kiến trúc Toulouse (Pháp) và Đại học Công giáo Louvain (Bỉ)
– Kiến trúc sư nội thất, Đại học Mỹ Thuật và Thiết kế Geneva (Thụy Sĩ)
– Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội.

KTS Vũ Hoàng Hà:
– Thạc sĩ Kiến trúc, Đại học Khoa học ứng dụng, Kiến trúc và Cảnh quan Geneva (Thụy Sĩ)
– Tốt nghiệp Kiến trúc sư, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Triết lý thiết kế: Chúng tôi hướng đến kiến trúc bền vững thông qua sự linh hoạt về chức năng, tìm kiếm giải pháp cho không gian nhỏ của kiến trúc đô thị, khám phá các khía cạnh mới của các yếu tố kiến trúc, tương tác cảm xúc giữa vật liệu và không gian, kết nối kiến trúc với các nghệ thuật khác, v.v..

Các công trình được đề cử chính thức năm 2020:

Dự án từng được đề cử:

Website: http://vuuv.com.vn/

Share Button