Tagged: Hoàng Thúc Hào

KTS Hoàng Thúc Hào

Hoàng Thúc Hào

Năm sinh: 1971 Học vấn: Tốt nghiệp Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1992; Tốt nghiệp cao học tại Đại học Bách khoa Turin – Italia năm 2002....